Prameň

Napísal: Super User
Návštevy: 5388

PRAMEŇ DUBOVSKÁ ŠŤAVA

V severnej časti Nízkych Beskýd, 13km severozápadne od Svidníka v doline rieky Ondava leží obec Dubová. Dominantou obce je chrám postavený asi 200m od Petrovho potoka na jeho ľavom brehu. Dubová susedí s chotármi obci Kurimka, Šarišské Čierne, Cigla, Mikulášová, Vyšný Mirošov a Nižný Mirošov. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 330 m n.m. V chotári obce vyviera minerálny prameň so zásaditou, slanou, jódovou vodou (známa ako „ DUBOVSKÁ ŠŤAVA“).

Na Slovensku počet minerálnych a termálnych prameňov blíži k číslu tisícšesťsto! Vďaka ich množstvu, výdatnosti aj všestrannému zloženiu sa radíme k svetovej špičke. Voda v prírodnom prostredí je silou, ktorá podmieňuje život. Význam vody ako základnej a nenahraditeľnej podmienky života na Zemi a následne liečivé vlastnosti minerálnych vôd sú ľuďom známe od nepamäti. Minerálne a liečivé vody sa odjakživa pokladali za zázračné, podivuhodné, keďže majú moc liečiť choroby a prinavracať zdravie. Tieto vody sú veľmi úzko späté s ostatnými prírodnými zvláštnosťami, napr. ložiskami rúd, sopečnou činnosťou, so známymi i dosiaľ nepoznanými prírodnými zákonitosťami.

Územie regiónu okresu Svidník sa môže pochváliť bohatstvom minerálnych prameňov. Celkom je na území okresov Bardejov, Svidník a Stropkov evidovaných 89 prameňov. Najznámejšie minerálne pramene sa nachádzajú v Bardejovských Kúpeľoch vzdialené len 21km. Šesť z ôsmich prameňov vyviera v centrálnej parkovej časti kúpeľov. Voda prameňov „Hlavný“, „Lekársky“, „Herkules“, „Alžbeta“, „Klára“, „Napoleon“, „Anna“ a „Alexander“ má rozdielnosť v chemickom zložení, čo umožňuje ich všestranné využitie s rozličným pôsobením.

Prameň minerálnej vody „DUBOVSKÁ ŠŤAVA“ sa nachádza vpravo od štátnej cesty Dubová – Cigla. Vedie k nemu poľná spevnená cesta v dĺžke cca 150m. Minerálna voda v obci Dubová je v okolí veľmi známa, vyhľadávaná, je často využívaná občanmi, má chuť málo slanej kyselky preto si z nej pokojne naberte a ochutnajte „NA ZDRAVIE“.

Kategória: