O obci

Napísal: Super User
Návštevy: 4290

V severnej časti Nízkych Beskýd, 13km severozápadne od Svidníka v doline rieky Ondava leží obec Dubová. Je to rádová potočná dedina s voľnou reťazovou zástavbou po oboch stranách Ondavy a Petrovho potoka. Dominantou obce je chrám postavený asi 200m od Petrovho potoka na jeho ľavom brehu.

Katastrálne územie obce sa rozprestiera na výmere 1255ha, z toho je lesnej pôde 595ha, poľnohospodárskej pôdy 535ha. Dubová susedí s chotármi obci z juhu Kurimka, Šarišské Čierne, Cigla, Mikulášová, Vyšný Mirošov a Nižný Mirošov. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 330 m n.m. a okolité časti chotára sú vo výške od 300 do 585 m n.m. (vrch Krásna hora)

Územie obce patrí ku geomorfologickému celku Ondavská vrchovina. Kopcovitý, mierne členitý povrch chotára tvoria vrstvy flyšu, na miernych svahoch sú mocnejšie pokryvy svahových hlín. Obec je vďaka svojej polohe dobre chránená pred prúdením severných vetrov. Súvislý les s porastom buka, borovice, brezy a v menšej miere i ďalších drevín je v južnej a západnej časti chotára. Popri potokoch rastu jelše a vŕby. Lesy v okolí poskytujú nielen úkryt, ale aj dostatok potravy pre rôznu zver. Žije tu jelenia, srnčia, diviačia zver, niektoré dravce a veľké množstvo druhov vtákov. V chotári obce vyviera minerálny prameň so zásaditou, slanou, jódovou vodou (známa ako dubovská štava).

Do obce Dubová sa dostaneme po hlavnej ceste Svidník-Bardejov, kde pred Nižným Mirošovom odbočíme v ľavo, na vedľajšiu cestu. Táto vedie popri Ondave až do obce a ďalej smerom na Ciglu a Bardejov.

Kategória: