Napísal: Super User
Návštevy: 3087

Výzva na predloženie ponuky „Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Dubová“ - 20.08.2019

 Výzva na predloženie ponuky - Sanačné práce - aktivita "B" - 20.08.2018 - prílohy

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Vybudovanie stojiska - aktivita A - Obec Dubová - 07.08.2018

Výzva na predkladanie ponúk - Zateplenie budovy centrum voľného času - Dubová - 27.04.2018, prílohy.

Výzva "Športovo-Kultúrny areál Dubová" - Projektová dokumentácia - 24.10.2017

Výzva na predkladanie ponuky - "Protipovodňové opatrenia obci Dubová" - 28.04.2017

Kategória: