Dubová 12
09011

+421904162898
obec.dubova@gmail.com

Napísal: Super User
Kategória:

Z á p i s n i c a
okrskovej volebnej komisie
o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku
vo voľbách do Európskeho parlamentu

 

Oznámenie o organizovaní športového podujatia na území obce

 

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a

výsledku hlasovania vo voľbách prezidenta SR 

Voľby do Európskeho parlamentu - info

 Z á p i s n i c a
okrskovej volebnej komisie
o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku
vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov
formou verejnej vyhlášky, upozornenie

 

Voľby prezidenta SR - elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

 

Verejná vyhláška - stavebné povolenie - 19.1.2024

 

Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce DUBOVÁ

 

O Z N Á M E N I E- o začatí zlúčeného územného a stavebného konania
Zápisnica z volieb do NR SR 2023 - obec Dubová

ŽIADOSŤ MICHAL DIČKO - 30.1.2023

 

Verejná vyhláška - Vladislav Čan - 5.8.2022

 

 Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu garáže - 21.6.2022

 

Začatie konania výrubu drevín - 11.03.2022
Začatie konania výrubu drevín - 26.08.2021

 

Výzva na predloženie ponuky „Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Dubová“ - 20.08.2019

 

 Informácie o realizácii projektu - "Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Dubová".

 

 

 

 

 

 

Napísal: Super User
Kategória:

 

Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac Január 2023  faktúry za mesiac Jún 2023 2022     Jún2024
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  Hajdes 240009 4.6.2024 50,00
  VSE-Plyn 3070020025 4.6.2024 89,90
  SARO 240243 4.6.2024 105,62
  TS-Svidník 1313400383 4.6.2024 77,82
  T-Com 8349437138 4.6.2024 37,07
  T-Com 8350411605 4.6.2024 2,09
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac Január 2023  faktúry za mesiac Jún 2023 2022     Máj 2024
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  T-Com 8347641014 3.5.2024 37,07
  SARO 240184 9.5.2024 171,15
  MALSTAIS,s.r.o 202401 9.5.2024 2 160,00
  J.Choma 20240060 9.5.2024 120,00
  TS-Svidník 1319400316 9.5.2024 77,82
  VSE-Plyn 3070020025 9.5.2024 89,90
  T-COM 8348618443 9.5.2024 2,09
  Poduk.knižnica 562024 15.5.2024 60,00
  VSE 2250004113 15.5.2024 257,00
  VSE 2250063244 15.5.2024 39,00
  MED PLUS 240510926 16.5.2024 150,89
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac Január 2023  faktúry za mesiac Jún 2023 2022     Marec 2024
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  VSE-plyn 3070020025 4.3.2024 89,90
  TS-Svidník 1319400112 4.3.2024 77,82
  WebHouse,s.r.o 624012898 4.3.2024 16,68
  T- Com 8344048821 4.3.2024 35,63
  T-Com 8345027584 7.3.2024 2,09
  SARO 240064 7.3.2024 93,23
  Ifosoft 241002306 7.3.2024 20,40
  Hajduk 24012 19.3.2024 25,00
  Hajduk 24014 19.3.2024 40,00
  Hajduk 24010 19.3.2024 15,00
  WebHouse,s.r.o 724017145 19.3.2024 64,51
  UpDejuner 7401004826 19.3.2024 271,14
  D.Kuzma 202401 28.3.2024 969,50
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac Január 2023  faktúry za mesiac Jún 2023 2022     Február 2024
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  Saro 24009 1.2.2024 50,47
  VSE- plyn 3070020025 1.2.2024 89,90
  TS-Svidník 1318400045 1.2.2024 77,82
  T- Com 8342255437 5.2.2024 34,08
  Archivovanie 2024138 5.2.2024 72,00
  T-Com 8343234705 5.2.2024 2,09
  VSE  2250063244 15.2.2024 39,00
  VSE 2250004110 15.2.2024 257,00
  Ifosoft 242702283 20.2.2024 40,80
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac Január 2023  faktúry za mesiac Jún 2023 2022     Január 2024
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  Vospol 330426 4.1.2024 153,60
  SOU N. Orlík 2024008 4.1.2024 60,00
  Mäso Marko,sro 2024002 12.1.2024 402,14
  MAS- Dukla 330426 12.1.2024 104,00
  Komunalna poist. 6825444447 12.1.2024 250,01
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac Január 2023  faktúry za mesiac Jún 2023 2022     December 2023
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  T-Com 8338674052 4.12.2023 34,08
  CVC-Svidník 202349 4.12.2023 60,00
  VSE-Plyn 3070020025 4.12.2023 136,50
  ZMOS 330426 4.12.2023 41,59
  T-Com 8339657530 4.12.2023 2,35
  SARO 230589 5.12.2023 111,15
  TS-Svidník 1315300834 5.12.2023 77,82
  Hajdes 230043 8.12.2023 350,00
  DEUS 330423 20.12.2023 15,00
  Komunl.Poistovňa 6824001599 20.12.2023 74,11
  VVS,a.s 2500886618 29.12.2023 19,19
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac Január 2023  faktúry za mesiac Jún 2023 2022     Október 2023
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  TS Svidník  1319300584 4.10.2023 77,82
  ČSOB 8093022080 4.10.2023 236,18
  VSE-Plyn 3070020025 4.10.2023 136,50
  T-Com 8335113205 4.9.2023 2,09
  SARO 230469 9.10.2023 103,35
  T-com 8336097767 9.10.2023 2,09
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac Január 2023  faktúry za mesiac Jún 2023 2022     September 2023
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  TS Svidník  13103300499 4.9.2023 77,82
  T-Com 83333336989 4.9.2023 34,08
  SOU N.Orlík 2023181 4.9.2023 180,00
  T-Com 8334321292 4.9.2023 2,09
  Puľs 3723 30.8.2023 1 400,00
  SARO 230411 13.9.2023 108,50
  VSE-Plyn 3070020025 13.9.2023 136,50
  Hajdes 230028 25.9.2023 85,00
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac Január 2023  faktúry za mesiac Jún 2023 2022     August 2023
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  T-com 833152273 4.8.2023 34,08
  VSE-plyn 3070020025 4.8.2023 136,50
  TS Svidník  1318300420 4.8.2023 77,82
  T-Com 8332547868 4.8.2023 2,09
  VSE 2250063244 15.8.2023 19,00
  VSE 2250004113 15.8.2023 239,00
  SARO 230369 15.8.2023 183,43
  Puls 3723 30.8.2023 1 400,00
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac Január 2023  faktúry za mesiac Jún 2023 2022      Júl  2023
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  D.Kuzma 202302 4.7.2023 1 278,42
  VSE-plyn 3070020025 4.7.2023 136,50
  Mikr. Beskyd 330426 4.7.2023 150,00
  T-Com 8329776207 4.7.2023 5,88
  VVS 2500771402 4.7.2023 52,60
  T-COM 8330786154 4.7.2023 2,09
  Kopec s.r.o 23005 6.7.2023 320,00
  Lok Ondava 2306087 6.7.2023 216,43
  SARO 230293 6.7.2023 323,80
  TS Svidník  1315300342 11.7.2023 77,82
  RTV 8800330426 11.7.2023 53,44
  TS Svidník  1319300377 11.7.2023 584,15
  Lesňak 2023065 13.7.2023 620,00
  AN fors,s.r.o 2023037 28.7.2023 200,00
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac Január 2023  faktúry za mesiac Jún 2023 2022  Jún 2023
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  TS-Svidník 1316300231 1.6.2023 77,82
  Pod.Knižnica 22023 1.6.2023 60,00
  T-COM 8328006707 1.6.2023 34,08
  VSE- PLYN 3070020025 5.6.2023 136,50
  Duotech  230037 5.6.2023 52,60
  T-COM 8329014920 5.6.2023 2,09
  L.Lesnak 2023049 7.6.2023 220,00
  Fistal s.r.o 2310481169 7.6.2023 129,95
  SARO 230256 12.6.2023 66,30
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac Január 2023  faktúry za mesiac december 2022  Apríl 2023
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  VSE-Plyn 3070020025 3.5.2023 136,50
  SOZA 22311007046 6.5.2023 22,80
  T-COM 8326233956 3.5.2023 34,08
  TS-Svidník 1314300165 3.5.2023 77,82
  SARO 230174 9.5.2023 70,20
  Geod.Svidník 82023 9.5.2023 240,00
  T-COM 8327242156 9.5.2023 2,09
  ZMOS 330426 19.5.2023 208,00
  VSE 2250063244 15.5.2023 19,00
  VSE 2250004113 15.5.2023 239,00
  SOU N.Orlík 202023 19.5.2023 22,03
  Peter Fejer 2642020 24.5.2023 89,00
  Prof. s.r,o 1804511 24.5.2023 28,15
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac Január 2023  faktúry za mesiac december 2022  Apríl 2023
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  Duotech 230014 4.4.2023 41,00
  T-Com 8324466166 4.4.2023 34,08
  TS-Svidník 1311300126 4.4.2023 77,82
  VSE-Plyn 3070020025 4.4.2023 136,50
  SARO 230114 14.4.2023 62,40
  T-COM 8325475260 14.4.2023 2,09
  SOU N.Orlík 2023074 14.4.2023 1 492,50
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac Január 2023  faktúry za mesiac december 2022  Marec 2023
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  Hajdes 230010 2.3.2023 25,50
  T-Com 8322684181 2.3.2023 34,08
  TS-Svidník 1318300064 2.3.2023 77,82
  VSE-Plyn 3070020025 2.3.2023 136,50
  Up Dejevner 7301004729 2.3.2023 233,14
  T-COM 8323708696 7.3.2023 2,09
  IFOSOFT 231002256 7.3.2023 19,20
  SARO 230058 7.3.2023 60,45
  WEBHOUSE 723017924 16.3.2023 64,51
  JR - Consulting 202315 23.3.2023 500,00
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry
 faktúry za mesiac
 Február 2023
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  SoÚ N.Orlík  2023123 3.2.2023 400,00
  OZ-Dukla 330426 3.2.2023 99,50
  T-COM 8320901518 3.2.2023 34,08
  VSE-Plyn 3070020025 3.2.2023 136,50
  SARO 230009 13.2.2023 56,43
  T-COM 83219331643 13.2.2023 2,09
  TS-Svidník 1319300021 13.2.2023 70,73
  VSE  2250063244 15.2.2023 19,00
  VSE 2250004113 15.2.2023 239,00
  IFOSOFT 232702297 21.2.2023 40,80
  WEBHOUSE 623013490 21.2.2023 14,28
  VOSPOL 330426 23.2.2023 135,36
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac Január 2023  faktúry za mesiac december 2022 Január 2023
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  Archivovanie.sk 2023123 17.1.2023 72,00
  Komunalná poist. 6825444447 17.1.2023 250,01
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac december 2022  faktúry za mesiac december 2022
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  T-Com 8317221296 6.12.2022 34,08
  T-COM 8318300385 6.12.2022 2,09
  TS Svidník 1319200655 6.12.2022 70,73
  VSE-plyn 3070020025 6.12.2022 44,20
  ZMOS 2300330426 6.12.2022 38,30
  SARO 220614 6.12.2022 97,79
  Komun.Poist 6824001599 19.12.2022 74,11
  Hajdes 220046 19.12.2022 350,00
  T-Com 8319061868 3.1.2023 34,08
  VVS 2500663525 3.1.2023 28,69
  TS Svidník 1310200719 3.1.2023 70,73
  Lom Ondava 2212180 3.1.2023 204,60
  SARO 220669 9.1.2023 79,91
  T-COM 832015254 9.1.2023 2,09
  VSE-plyn 3070020025 17.1.2023 72,85
  VSE 2250004113 24.1.2023 13,86
  VSE 22500663244 20.1.2023 -3,49
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac november 2022  faktúry za mesiac november 2022
  Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  VSE plyn 3070020025 3.11.2022 44,20
  T-COM 8315385628 3.11.2022 34,08
  TS Svidník 1315200581 3.11.2022 70,73
  VSE 2250004113 15.11.2022 217,00
  VSE 2250063244 15.11.2011 32,00
  SARO 220549 15.11.2022 69,85
  CVČ 330426 15.11.2022 40,00
  T-COM 8316467103 15.11.2022 2,09
  SVIDGAS 702211293 23.11.2022 63,60
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac september 2022  faktúry za mesiac október 2022   
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  VSE plyn 3070020025 4.10.2022 44,20
  T-COM 8313543903 4.10.2022 35,16
  TS Svidník 1317200518 4.10.2022 70,73
  ČSOB 8093022080 4.10.2022 236,18
  IFISOFT 221009024 4.10.2022 18,00
  SARO 220489 4.10.2022 79,35
  M.Ferenc 202210 6.10.2022 60,00
  T-COM 8314634534 18.10.2022 2,09
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac august 2022
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  T-Com   02.08.2022 28,00
  TS Svidník   02.08.2022 70,73
  RTV   02.08.2022 61,87
  M.Ferenc   08.08.2022 60,00
  Saro,s.r.o   08.08.2022 82,15
  VSE-Plyn   08.08.2022 44,20
  VSE   15.08.2022 32,00
  VSE   15.08.2022 217,00
  T-COM   16.08.2022 2,09
  D-Stav   16.08.2022 3 561,90
  DuoTech   24.08.2022 80,50
  SOÚ N.Orlík   24.08.2022 103,50
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac júl 2022
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  T-Com 8307976915 31.07.2022 28,00
  Anfors sro 2022018 01.07.2022 150,00
  VVS,as 2500553976 01.07.2022 14,12
  VSE plyn 3070020025 06.07.2022 44,20
  Saro,s.r.o 220329 06.07.2022 63,71
  TS Svidník 1313200318 06.07.2022 70,73
  T-com 8309073388 09.07.2022 2,09
  M.Lastivka 202201 14.07.2022 10,00
  Dotech BK 2200125 14.07.2022 29,00
  OZ Dukla 2022002 14.07.2022 100,00
  HAJDES 220019 18.07.2022 1 470,00
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac jún 2022
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  T-Com 8306120213 03.06.2022 27,70
  DuoTech BK 2200074 03.06.2022 38,90
  TS - Svidník 1310200243 03.06.2022 70,73
  Podukelská knižnica Svidník   03.06.2022 60,00
  Innogy 3070020025 03.06.2022 44,20
  Saro,s.r.o 202266 13.06.2022 75,44
  SoU N.Orlík 2022140 13.06.2022 20,73
  T - Com 8307218954 13.06.2022 2,09
  ZMOS 330426 22.06.2022 207,00
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac máj 2022
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  T-Com 8304260141 03.05.2022 27,00
  TS - Svidník 1312200186 03.05.2022 70,73
  SOZA 2221107784 03.05.2022 20,40
  Mikroregión Beskyd 330426 03.05.2022 100,00
  ESMAN, s.r.o. 2022008 09.05.2022 160,00
  T-Com 8305366522 09.05.2022 2,22
  Innogy 3070020025 09.05.2022 44,20
  VSE, a.s. 2250063244 16.05.2022 32,00
  VSE, a.s. 2250004113 16.05.2022 217,00
  SARO, s.r.o. 220208 16.05.2022 65,38
  HAJDES 220012 16.05.2022 19,90
  IRBIS ASSESSMENT s.r.o. 12022 27.05.2022 14 902,53
  M.Ferenc 202205 27.05.2022 60,00
  D.Koziol 10/05/2022 31.05.2022 1 130,00
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac apríl 2022
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  T-Com 8302404717 04.04.2022 27,00
  TS - Svidník 1311200116 04.04.2022 70,73
  SARO, s.r.o. 220126 07.04.2022 60,91
  Innogy 3070020025 07.04.2022 44,20
  Webhouse 722024500 07.04.2022 58,90
  T-Com 8303507146 12.04.2022 2,09
  Dušan Kuzma 12022 21.04.2022 1242,95
  Mikroregión Beskyd 330426 21.04.2022 622,96
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac marec 2022
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  Innogy 3070020025 03.03.2022 44,20
  TS - Svidníik 1318200067 03.03.2022 70,73
  T-Com 8300545837 03.03.2022 27,00
  IFOsoft 221002206 03.03.2022 18,00
  T-Com 8301652355 10.03.2022 2,09
  SARO, s.r.o. 220088 10.03.2022 34,13
  DuoTech BK s.r.o. 2200026 16.03.2022 50,60
  SOcÚ Nižný Orlík 2022074 21.03.2022 1242,00
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac február 2022
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  HAJDES 220003 02.02.2022 200,00
  TS - Svidníik 1319200011 02.02.2022 70,73
  T-Com 8298026532 02.02.2022 27,00
  Innogy 3070020025 03.02.2022 44,20
  VSE, a.s. 2250004113 15.02.2022 217,00
  VSE, a.s. 2250063244 15.02.2022 32,00
  T-Com 8299135637 16.02.2022 2,09
  SARO, s.r.o. 220033 16.02.2022 77,84
  IFOsoft 222702259 16.02.2022 40,80
  M-TECH partner, s.r.o. 222000029 21.02.2022 201,00
  WebHouse, s.r.o. 6220113794 21.02.2022 14,28
  D stav, s.r.o. 1012022 22.02.2022 2015,58
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac december 2021
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  Innogy 3070020025 02.12.2021 42,60
  T-Com 8294307461 02.12.2021 30,99
  TS - Svidník 1311100672 02.12.2021 70,73
  SARO Slovakia, s.r.o. 210586 10.12.2021 93,41
  Archivovanie SK 2021111 10.12.2021 72,00
  T-Com 8295429707 10.12.2021 2,09
  HAJDES 210037 10.12.2021 350,00
  Archivovanie SK 8122021 10.12.2021 671,27
  Komunálna poisťovňa 68224001599 21.12.2021 74,11
  VVS, a.s. 2500444789 21.12.2021 8,40
  T-Com 8296170213 05.01.2022 27,00
  T-Com 829784355 11.01.2022 2,09
  TS - Svidník 1319100713 11.01.2022 70,73
  SARO Slovakia, s.r.o. 210624 11.01.2022 60,47
  Innogy 3070020025 19.01.2022 -58,45
  VSE, a.s. 2250063244 19.01.2022 5,16
  VSE, a.s. 2250004113 19.01.2022 -107,21
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac november 2021
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  T-Com 8292451479 04.11.2021 27,00
  TS - Svidník 1318100578 04.11.2021 70,73
  Inngoy 3070020025 04.11.2021 42,60
  T-Com 8293574112 12.11.2021 2,09
  VSE, a.s. 2250004113 18.11.2021 234,00
  VSE, a.s. 22500632244 18.11.2021 29,00
  SARO Slovakia, s.r.o. 210527 19.11.2021 97,01
  ZMOS 330426 19.11.2021 37,59
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac október 2021
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  Innogy 3070020025 04.10.2021 42,60
  TS - Svidník 1313100502 04.10.2021 70,73
  T-Com 8290598967 04.10.2021 27,00
  ČSOB, a.s. 8093022080 04.10.2021 236,18
  HAJDES 210028 14.10.2021 1605,90
  T-Com 8291721697 14.10.2021 2,09
  SARO Slovakia, s.r.o. 210466 14.10.2021 84,43
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac september 2021
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  Innogy 3070020025 03.09.2021 42,60
  T-Com 8288751297 03.09.2021 31,20
  TS - Svidník 1314100420 03.09.2021 70,73
  SARO Slovakia, s.r.o. 210406 16.09.2021 71,26
  T-Com 8289873553 16.09.2021 2,09
  Lesňák Ľubomír 2021053 16.09.2021 400,00
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac august 2021
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  T-Com 8286902265 2.8.2021 27,00
  TS - Svidník 1317100359 2.8.2021 70,73
  OKAY Slovakia 9100616039 2.8.2021 136,33
  SARO, s.r.o. 210348 13.8.2021 104,79
  T-Com 8288027685 13.8.2021 2,09
  Innogy 3070020025 13.8.2021 42,60
  VSE, a.s. 2250004113 16.8.2021 234,00
  VSE, a.s. 2250063244 16.8.2021 29,00
  SOZA 2211105778 13.8.2021 20,40
  Dušan Kuzma 202102 26.8.2021 8604,62
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac júl 2021
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  T-Com 828505000 2.7.2021 27,00
  TS - Svidník 1313100308 2.7.2021 70,73
  VVS, a.s. 2500340597 2.7.2021 8,33
  AN fors spol., s.r.o. 2021019 2.7.2021 150,00
  HAJDES 210016 6.7.2021 27,80
  Innogy 3070020025 9.7.2021 42,60
  Podduklianska knižnica 22021 9.7.2021 60,00
  SARO, s.r.o. 210291 9.7.2021 76,64
  T-Com 8286178445 19.7.2021 2,26
  T.Matkobiš  21010714 28.7.2021 117,30
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac jún 2021
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  TS - Svidník 1315100241 07.06.2021 70,73
  T-Com 8283209251 07.06.2021 27,00
  Innogy 3070020025 07.06.2021 42,60
  SARO, s.r.o. 210236 07.06.2021 71,26
  T-Com 8284330602 18.06.2021 2,09
  RTVS 8800330426 18.06.2021 43,26
  DuoTech MK 2100084 28.06.2021 69,90
  Centrum polygrafických služieb 1560011356 28.06.2021 19,82
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac máj 2021
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  T-Com 8281362819 04.05.2021 27,00
  R. Timan 21005 10.05.2021 198,00
  T-Com 8282490855 10.05.2021 2,23
  SARO, s.r.o. 210180 10.05.2021 82,63
  VSE, a.s. 2250004113 17.05.2021 234,00
  VSE, a.s. 2250063244 17.05.2021 29,00
  Innogy 3070020025 14.05.2021 42,60
  TS - Svidník 1313100191 14.05.2021 70,73
  Červený kríž 12302021 27.05.2021 940,00
  SOcÚ Nižný Orlík 2021145 27.05.2021 20,57
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac apríl 2021
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  T-Com 8279518487 06.04.2021 27,00
  TS - Svidník 1310100123 06.04.2021 70,73
  WEB house 721025050 06.04.2021 51,70
  HAJDES 210007 06.04.2021 198,00
  T-Com 8280645033 13.04.2021 2,09
  Innogy 3070030025 13.04.2021 42,60
  AN fors, s.r.o. 2021014 13.04.2021 240,00
  SARO, s.r.o. 210130 26.04.2021 58,09
  SČK Svidník 1872021 26.04.2021 1515,00
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac marec 2021
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  T-Com 8277669592 02.03.2021 27,00
  IFOSOFT s.r.o. 212702654 02.03.2021 39,60
  TS - Svidník 1311100083 11.03.2021 70,73
  Innogy 3070020025 11.03.2021 42,60
  SARO, s.r.o. 210069 11.03.2021 38,11
  SOcÚ Nižný Orlík 2021077 11.03.2021 1260,00
  T-Com 8278801634 11.03.2021 2,09
  SČK Svidník 1212021 23.03.2021 750,00
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac február 2021
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  TS - Svidník 1318100015 08.02.2021 70,73
  T-Com 8275810470 08.02.2021 27,00
  SARO, s.r.o. 210024 08.02.2021 92,15
  Innogy 3070020025 11.02.2021 42,60
  T-Com 8276955810 11.02.2021 2,09
  VSE, a.s. 2250004113 15.02.2021 234,00
  VSE, a.s. 2250063244 15.02.2021 29,00
  Vospol, s.r.o. 330426 16.02.2021 135,36
  JR - Consulting 2021010 22.02.2021 50,00
  Webhouse 621013653 22.02.2021 14,28
  SČK Svidník 362021 22.02.2021 200,00
  UP Slovensko 7101013095 22.02.2021 251,64
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac január 2021
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  UP Slovensko 7101000225 04.01.2021 215,54
  OZ Dukla 330426 18.01.2021 105,00
  Komunálna poisťovňa 6825444447 18.01.2021 228,40
  SOcÚ - Nižný Orlík 2021008 18.01.2021 400,00
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac december 2020
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  TS-Svidník 1315000574 07.12.2020 70,73
  ZMOS 2100330426 07.12.2020 36,78
  T-Com 8272081392 07.12.2020 27,00
  R. Timan 20015 07.12.2020 50,00
  SARO, s.r.o. 200555 09.12.2020 59,72
  Obec Vyšný Mirošov 152020 09.12.2020 120,00
  Innogy, a.s. 3070020025 09.12.2020 34,70
  T-Com 8273225490 09.12.2020 2,09
  Komunálna poisťovňa 6824001599 21.12.2020 74,11
  VVS, a.s. 2500233706 21.12.2020 14,43
  HAJDES 200045 21.12.2020 350,00
  TS-Svidník 1316000625 28.12.2020 70,73
  T-Com 8273945634   27,00
  SARO, s.r.o. 200612   68,26
  T-Com 8275095865   2,09
  Innogy, a.s. 4284035210   114,61
  VSE, a.s. 7227262701   2,40
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac november 2020
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  T-Com 8270217670 03.11.2020 27,00
  VSE, a.s. 2250004113 16.11.2020 205,00
  VSE, a.s. 2250063244 16.11.2020 28,00
  TS-Svidník 1317000514 10.11.2020 70,73
  Innogy 3070020025 10.11.2020 34,70
  SARO, s.r.o. 200499 10.11.2020 89,30
  M.Džupin 200101047 10.11.2020 207,00
  T-Com 8271365028 01.11.2020 2,09
  IRBIS ASSESSMENT 32020 30.11.2020 1997,50
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac október 2020
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  SARO 200390 06.10.2020 58,58
  T-Com 8268366691 06.10.2020 31,88
  TS - Svidník 1312000438 06.10.2020 70,73
  Dohoda o spolupráci - Ovšaník 330426 06.10.2020 40,00
  SARO 200444 14.10.2020 78,49
  Innogy 3070020025 14.10.2020 34,70
  T-Com 8269493508   -3,34
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac september 2020
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  T-Com 8266516294 03.09.2020 27,00
  Innogy 3070020025 11.09.2020 34,70
  T-Com 8267653318 11.09.2020 14,59
  SOZA 2201106781 29.09.2020 20,40
  ČSOB, a.s. 8093022080 30.09.2020 236,18
  Obec Kružlová 2020012 30.09.2020 405,60
  RTVS 8800330426 30.09.2020 289,18
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac august 2020
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  T-Com 8264652773 03.08.2020 27,00
  TS - Svidník 131000315 03.08.2020 70,73
  Dohoda o spolupráci - kosenie cintorína 00330426 03.08.2020 60,00
  VSE, a.s. 1250004113 17.08.2020 205,00
  VSE, a.s. 2250063244 17.08.2020 28,00
  Innogy 3070020025 10.08.2020 34,70
  SARO Slovakia, s.r.o. 200331 10.08.2020 71,10
  T-Com 8265806711 10.08.2020 14,59
  OcÚ Nižný Orlík 2020164 10.08.2020 19,85
  DuoTech BK, s.r.o. 2020127 10.08.2020 516,70
  TS - Svidník 1315000367 31.08.2020 70,73
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac júl 2020
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  TS - Svidník 1314000261 03.07.2020 70,73
  T-Com 8262773631 03.07.2020 29,80
  UP Slovensko 7001051635 03.07.2020 628,74
  Innogy 32020 07.07.2020 45,00
  Podduklianska knižnica 3070020025 07.07.2020 34,70
  SARO Slovakia, s.r.o. 200276 07.07.2020 58,02
  T-Com 8263943966 20.07.2020 14,59
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac jún 2020
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  T-Com 8260384315 01.06.2020 33,00
  TS - Svidník 1318000212 01.06.2020 70,73
  Innogy 3070020025 08.06.2020 34,70
  SARO 200224 08.06.2020 77,35
  T-Com 8262058267 12.06.2020 14,59
  Kleban, s.r.o. 542020 12.06.2020 688,50
  AN fors, s.r.o. 2020058 23.06.2020 150,00
  Gréckokatolícka cirkev 2769052020 23.06.2020 1,00
  VVS, a.s. 2500128150 23.06.2020 14,42
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac máj 2020
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  T-Com 8258104687 04.05.2020 27,00
  Innogy 3070020025 12.05.2020 34,70
  T-Com 8258538670 07.05.2020 14,59
  SARO 200169 12.05.2020 71,10
  VSE, a.s. 2250063244 15.05.2020 28,00
  VSE, a.s. 2250004113 15.05.2020 205,00
  Ján Marusin - PETRAMA 2020004 20.05.2020 308,00
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac apríl 2020
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  M. Zelizňák - GEOS 32020 01.04.2020 227,00
  T-Com 8255834757 01.04.2020 27,00
  Kleban, s.r.o. 0342020 06.04.2020 10995,03
  THOR, s.r.o. 10200302 29.04.2020 2939,98
  Innogy 3070020025 09.04.2020 34,70
  T-Com 8256267029 09.04.2020 14,59
  Webhouse 720024524 09.04.2020 51,70
  Voľby NR SR 2020 74447112008 09.04.2020 72,05
  SARO 200115 23.04.2020 73,38
  Technické služby Svidník 1311000154 29.04.2020 70,73
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac marec 2020
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  T-Com 8253568968 04.03.2020 61,26
  Innogy 3070020025 10.03.2020 34,70
  T-Com 8253999040 10.03.2020 14,59
  SARO Slovakia, s.r.o. 200067 12.03.2020 51,59
  Obec Kružlová 2020006 17.03.2020 60,00
  MJM GROUP 620013 23.03.2020 105,00
  Obec Nižný Orlík 2020077 23.03.2020 1254,00
  TS - Svidník 1315000095 25.03.2020 70,73
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac február 2020
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  T-Com 8251324748 03.02.2020 30,00
  Vospol s.r.o. 202101389 03.02.2020 135,36
  Komunálna poisťovňa a.s. 4419012161 06.02.2020 228,40
  VSE, a.s. 2250004113 17.02.2020 205,00
  VSE, a.s. 2250063244 17.02.2020 28,00
  T-Com 8251749569 07.02.2020 14,59
  Innogy 3070020025 07.02.2020 34,70
  UP Slovensko 7001012796 07.02.2020 201,04
  SARO Slovakia, s.r.o. 200019 14.02.2020 58,17
  Web house 620013764 24.02.2020 14,28
  TS - Svidník 131000045 24.02.2020 70,73
  IFO soft, s.r.o. 202702213 24.02.2020 39,60
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac január 2020
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
1 UP Slovensko 7001000526 02.01.2020 628,74
2 OZ Dukla 330426 27.01.2020 104,50
3 Obec Nižný Orlík 2020008 27.01.2020 400,00
4 TS - Svidník 1314000012 03.02.2020 70,73
Obecný úrad Dubová   Záväzky prijaté faktúry - za mesiac december 2019
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  OZ Dukla 2019018 03.12.2019 200,00
  T-Com 8246879624 03.12.2019 27,00
  Timoti Design, s.r.o. 2019112   3 840,00
  Obec Vyšný Mirošov 172019 16.12.2019 120,00
  T-Com 8247257198 16.12.2019 14,59
  Innogy 3070020025 16.12.2019 45,60
  Komunálna poisťovňa 6824001599 17.12.2019 74,11
  SARO SLOVAKIA, s.r.o. 190391 17.12.2019 61,47
  TS - Svidník 1317900591 27.12.2019 70,73
  VVS, a.s. 2500024222 27.12.2019 16,05
  IRBIS Slovakia, s.r.o. 372019   141 959,17
  OKAY Slovakia 4290026104 27.12.2019 160,65
  T-Com 82449095627   27,00
  T-Com 8249476441   14,59
  SARO SLOVAKIA, s.r.o. 190439   65,86
  Innogy 4247024078   -124,02
  VSE, a.s. 7267280557   -4,26
  VSE, a.s. 7267280556   -212,98
Obecný úrad Dubová   Záväzky prijaté faktúry - za mesiac november 2019
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  T-Com 8244637990 04.11.2019 27,00
  VSE, a.s. 2250004113 15.11.2019 252,00
  VSE, a.s. 2250063244 15.11.2019 29,00
  T-Com 8245055167 12.11.2019 14,59
  Innogy 3070020025 12.11.2019 45,60
  VVS, a.s. 2155791329 12.11.2019 16,04
  HAJDES 190042 12.11.2019 50,00
  SARO SLOVAKIA, s.r.o. 190339 13.11.2019 65,31
  TS - Svidník 1310900543 26.11.2019 70,73
  ZMOS 00330426 26.11.2019 36,77
Obecný úrad Dubová   Záväzky prijaté faktúry - za mesiac október 2019
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  T-Com 8242458182 02.10.2019 30,72
  TS - Svidník 1314900426 22.10.2019 70,73
  ČSOB 809302080 02.10.2019 236,18
  T-Com 8242830376 11.10.2019 14,59
  SARO SLOVAKIA, s.r.o. 190301 11.10.2019 59,27
  Innogy 3070020025 11.10.2019 45,60
  TS - Svidník 1318900480 02.10.2019 70,73
  VVS, a.s. 90447452 22.10.2019 122,15
  Poľnoprodukt 261019 22.10.2019 418,46
Obecný úrad Dubová   Záväzky prijaté faktúry - za mesiac september 2019
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  TS - Svidník 1317900315 06.09.2019 70,73
  T-Com 8240298256 06.09.2019 27,00
  SARO 190246 06.09.2019 103,17
  T-Com 8240660546 10.09.2019 14,59
  JUDr. Róbert Baran 330426 26.09.2019 50,00
  MADES 190030 26.09.2019 1003,00
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac august 2019
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  T-Com 823815687 05.08.2019 27,00
  OcÚ Nižný Orlík 2019191 05.08.2019 20,10
  TS - Svidník 1318900309 05.08.2019 70,73
  DISIG 190141 09.08.2019 32,40
  Innogy 3070020025 09.08.2019 45,60
  T-Com 8238518365 09.08.2019 14,59
  SARO 190192 09.08.2019 105,37
  VSE, a.s. 2250004113 21.08.2019 252,00
  VSE, a.s. 2250063244 21.08.2019 29,00
  IRBIS Slovakia 232019 úhrada 15.08.2019  4 009,96 79671,40
  V. Krochta 82019 19.08.2019 350,00
  JM1 s.r.o. JM11917 23.08.2019 500,00
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac júl 2019
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  VVS, a.s. 2125314825 02.07.2019 8,02
  T-Com 8236032374 02.07.2019 27,00
  TS - Svidník 1315900276 10.07.2019 165,90
  T-Com 8236393447 10.07.2019 14,59
  SARO Slovakia, s.r.o. 190139 10.07.2019 187,58
  TS - Svidník 1317900258 10.07.2019 70,73
  Innogy 3070020025 10.07.2019 45,60
  UP Slovensko 7901058640 08.07.2019 628,74
  IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. 152019 úhrada 26.07.2019  4 500,00 88838,56
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac jún 2019
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  T-Com 8233924313 05.06.2019 27,00
  T-Com 8234281541 10.06.2019 14,59
  SARO Slovakia, s.r.o. 190075 10.06.2019 68,06
  Innogy 3070020025 10.06.2019 45,60
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac máj 2019
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  T-Com 8231833425 03.05.2019 27,00
  Ing. M. Dvorščáková 10112019 03.05.2019 106,42
  Fedest, s.r.o. 2019006 03.05.2019 12 000,00
  VSE, a.s. 2250004113 15.05.2019 252,00
  VSE, a.s. 2250063244 14.05.2019 29,00
  Innogy 3070020025 14.05.2019 45,60
  T-Com 8232189507 14.05.2019 14,59
  TS - Svidník 1316900152 20.05.2019 93,84
  M. Zelizňák - GEOS 142019 20.05.2019 207,00
  JUDr. Róbert Baran 330426 28.05.2019 50,00
  TS - Svidník 1314900183 28.05.2019 70,73
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac apríl 2019
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  ZMOS 330426 03.04.2019 215,00
  T-Com 8229757649 03.04.2019 27,00
  TS - Svidník 1316900042 03.04.2019 82,50
  Komunálna poisťovňa 5190048068 03.04.2019 13,28
  IFOSOFT 192704001 09.05.2019 39,60
  Innogy 3070020025 08.04.2019 45,60
  Webhouse 719025439 08.04.2019 51,70
  Daniel Koziol 162019 08.04.2019 7000,00
  T-Com 8230111529 08.04.2019 14,59
  Daniel Koziol 182019 16.04.2019 3000,01
  IFOSOFT 191004017 23.04.2019 24,00
  SOcÚ Nižný Orlík 2019123 23.04.2019 134,00
  Stanislav Hvozda 2019044 23.04.2019 92,00
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac marec 2019
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  T-Com 8227700567 04.03.2019 27,00
  SOZA 2191106780 08.03.2019 20,40
  Gréckokatolícka cirkev 27690522019 11.02.2019 1,00
  Innogy 3070020025 08.03.2019 45,60
  T-Com 8228050180 08.03.2019 14,59
  HAJDES 190004 08.03.2019 16,80
  TS - Svidník 1312900017 12.03.2019 165,00
  Obec Nižný Orlík 2019075 19.03.2019 1290,00
  UP Slovensko 79011024102 19.03.2019 204,54
  VVS, a.s. Košice 2124870642 22.03.2019 1,61
  Mikroregión Beskyd 330426 22.03.2019 50,00
  An Fors spol. s r.o. 2019028 26.03.2019 1995,00
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac február 2019
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  T-Com 8225657372 04.02.2019 27,00
  Rudolf Timan 19003 11.02.2019 180,00
  T-Com 8226006821 11.02.2019 14,59
  Innogy 3070020025 11.02.2019 45,60
  VSE, a.s. 2250004113 15.02.2019 252,00
  VSE, a.s. 2250063244 15.02.2019 29,00
  Podduklianska knižnica 2/2019 15.02.2019 60,00
  Vospol, s.r.o. 330426 15.02.2019 135,36
  Web house 619014241 25.02.2019 14,28

 

Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac január 2019
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  UP Slovensko 7901000363 03.01.2019 566,58
  Komunálna poisťovňa 4119018032 04.01.2019 74,11
  Obec Nižný Orlík 2019008 09.01.2019 266,00
  Odpadové hospodárstvo 191020 09.01.2019 204,00
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac december 2018
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  Slovenská pošta - Nový Čas 8011225238 03.12.2018 176,50
  TS - Svidník 1315800648 03.12.2018 68,75
  T-COM 82221589456 03.12.2018 41,40
  Duotech s.r.o. 20180224 03.12.2018 112,70
  INNOGY 3070020025 10.12.2018 46,50
  T-COM 8221933236 10.12.2018 14,59
  OcÚ Vyšný Mirošov 162018 10.12.2018 120,00
  A.V.Z, s.r.o. 2018049 27.12.2018 20,00
  VVS, a.s. 2124531502 27.12.2018 17,65
  TS - Svidník 1317800714 27.12.2018 68,75
  IRBIS Slovakia, s.r.o. 282018   6700,50
  IRBIS Slovakia, s.r.o. 292018   746,00
  IRBIS Slovakia, s.r.o. 302018   59111,24
  T-COM 8223616852   27
  T-COM 8223979379   14,59
  Ing. Rastislav Tapšák 2018027   500
  VSE, a.s. 7227228323   -3,25
  VSE, a.s. 7244271611   317,06
  INNOGY 4230037166   -58,91
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac november 2018
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  TS - Svidník 1310800575 05.11.2018 68,75
  T-COM 8219582435 05.11.2018 26,75
  T-COM 8219922394 09.11.2018 14,59
  Innogy 3070020025 09.11.2018 46,50
  VSE, a.s. 2250063244 15.11.2018 29,00
  VSE, a.s. 2250004113 15.11.2018 163,00
  R. Hajduk 180039 27.11.2018 49,90
  Tlačiareň MB 2018198 27.11.2018 24,96
  ZMOS 330426 27.11.2018 35,91
  LOM ONDAVA s.r.o. 2018184 28.11.2018 140,52
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac október 2018
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  ČSOB 8093022080 02.10.2018 236,18
  T-COM 8217590540 02.10.2018 24,77
  VVS, a.s. 212419408 02.10.2018 12,84
  Komunálna poisťovňa 5190043705 08.10.2018 6,64
  T-COM 8217929724 08.10.2018 14,59
  TS - Svidník 1317800510 08.10.2018 68,75
  Innogy 3070020025 08.10.2018 46,50
  IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. 22/2018 29.10.2018 47365,37
  MP Profit PB 2018358   648,00
  Mikroregión Beskyd   19.10.2018 250,00
  Ing. Michal Kleban 2018101 24.10.2018 3111,20
  SUNRISE GROUP, s.r.o. 2018303 29.10.2018 500,00
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac september 2018
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  T-COM 8215614196 05.09.2018 25,49
  HONTY o.z. 01/2018 10.09.2018 427,65
  T-COM 8215949559 10.09.2018 14,74
  Innogy 5200014104 10.09.2018 46,50
  JM, s.r.o. JM21801 28.09.2018 990,00
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac august 2018
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  TS-Svidník 1310800368 03.08.2018 68,75
  T-COM 8213651384 03.08.2018 20,80
  V.Krochta - KROCHTATOUR 9/2018 06.08.2018 350,00
  VSE 2250004113 15.08.2018 163,00
  VSE 2250063244 15.08.2018 29,00
  Disig, a.s. 180091 07.08.2018 32,40
  T-COM 8213984930 07.08.2018 14,59
  Innogy 3070020025 07.08.2018 46,50
  M.Kleban - ELEC- MK 20181012 24.08.2018 8000,00
  TS-Svidník 1318800409 27.08.2018 68,75
  IRBIS Slovakia, s.r.o. 20/2018 31.08.2018 112 894,76                             úhrada - časť 9 260,13
       
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac júl 2018
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  UP Slovensko 8801059072 02.07.2018 500,82
  T-COM 8211595988 02.07.2018 21,90
  ZMOS 00330426 09.07.2018 222,00
  OcÚ N.Orlík 2018147 09.07.2018 14,82
  OcÚ N.Orlík 2018197 09.07.2018 20,00
  T-COM 8212052325 09.07.2018 14,59
  Innogy 3070020025 26.07.2018 -19,97
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac jún 2018
  Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  TS Svidník 1313800239 04.06.2018 68,75
  T-COM 8209575602 04.06.2018 21,40
  T-COM 8209923293 07.06.2018 14,59
  Innogy 3070020025 07.06.2018 48,00
  VVS, a.s. 2123943745 26.06.2018 1,61
  TS Svidník 1310800290 25.06.2018 68,75
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac máj 2018
  Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
  T-COM 8207569278 02.05.2018 21,19
  TS Svidník 1311800163 02.05.2018 68,75
  VVS, a.s. 90390043 02.05.2018 57,71
  Spevácky súbor Gaštanka 62018 09.05.2018 200,00
  T-COM 8207915110 09.05.2018 14,59
  Innogy 3070020025 09.05.2018 48,00
  VSE, a.s. 2250004113 15.05.2018 163,00
  VSE, a.s. 2250063244 15.05.2018 29,00
  OZ Dukla 330426 09.05.2018 7,00
  M+R SK 180012 21.05.2018 23,00
  Maiana Consulting 2018177 21.05.2018 180,00

 

Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac apríl 2018
Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
T-COM 8205574525 03.04.2018 22,02
Vospol 182104088 03.04.2018 135,36
Webhouse 718026648 10.04.2018 51,70
Innogy 3070020025 10.04.2018 48,00
T-COM 8205917991 10.04.2018 14,59
Soza 2181108415 10.04.2018 20,40
Bris 201804002 27.04.2018 30,00
 Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac marec 2018
Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
Podduklianska knižnica 60/2018 05.03.2018 60,00
T-COM 8203592865 05.03.2018 23,94
TS Svidník 1312800049 05.03.2018 68,75
ZMOD 330426 05.03.2018 44,60
UP Slovensko 8801021159 05.03.2018 197,44
Innogy 3070020025 05.03.2018 48,00
OcÚ Nižný Orlík 20188074 06.03.2018 1232,10
T-COM 8203934213 08.03.2018 14,59
Webhouse 618014851 12.03.2018 14,28
JM1, s.r.o. JM11802 16.03.2018 990,00
ZMOS 230518 21.03.2018 100,00
TS Svidník 1319800097 21.03.2018 68,75
Sunrise Group, s.r.o. 2018066 21.03.2018 500,00
VVS, a.s. 2123505430 06.03.2018 20,63
ALNA SK, s.r.o.   21.03.2018 292,50
Obecný úrad Dubová  Záväzky prijaté faktúry - za mesiac február 2018
Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
T-COM 8201630839 05.02.2018 23,39
BRIS, s.r.o. 18070 07.02.2018 39,60
Innogy 3070020025 07.02.2018 48,00
T-COM 8201963148 15.02.2018 14,59
VSE 2250063244 15.02.2018 29,00
VSE 2250004113 15.02.2018 163,00
Doh o spolup. AG 330426 15.02.2018 100,00

 

Obecný úrad Dubová  Záväzky prijaté faktúry - za mesiac január 2018
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
8 Mgr. Magdálena Lavrincová (publikácia) 201851 31.01.2018 13,90
7 Blanka Varšová (plynová stolička) 2018560009 25.01.2018 223,00
1 UP Slovakia 118003387 04.01.2018 500,82
2 Nižný Orlík 2018008 04.01.2018 266,00
4 Innogy  4440310052 09.01.2018 48,00
6 TS - Svidník 1311800008 22.01.2018 68,75
3 OZ Dukla (členský poplatok) 330426 22.01.2018 111,00
5 Mikroregión Beskyd (členský poplatok) 330426 29.01.2018 50,00

 

Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac december 2017
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
102 T-Com  4104321966 04.12.2017 24,61
103 ZMOS 330426 04.12.2017 36,63
104 Nový čas - noviny 700225238 11.12.2017 174,3
105 T-Com  1104647557 11.12.2017 14,59
106 Innogy  3070020025 11.12.2017 48
107 Mediinvest 2017253 14.12.2017 250
108 Mediinvest 2017254 14.12.2017 500
109 VVS, a.s. 2123175463 19.12.2017 3,14
110 M+R elektronika SK 170050 20.12.2017 245
111 T-Com  4106244728 03.01.2018 26,69
112 TS - Svidník 1310700691 03.01.2018 68,75
113 TS - Svidník 1318700077 03.01.2018 35,28
114 A.V.Z. s.r.o. 2017099 03.01.2018 20
115 T-Com  8200009077 05.01.2018 14,59
116 VSE, a.s. 7257260522 15.01.2018 12,22
117 VSE, a.s. 7257260521 15.01.2018 -664,91

 

Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac november 2017
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
89 TS - Svidník 1316700585 02.11.2017 68,75
90 T-Com  6102442395 02.11.2017 35,92
91 Mediinvest 2017207 02.11.2017 100,00
92 Innogy  30700200025 02.11.2017 48,00
93 Kokiska, s.r.o. 518176 08.11.2017 113,70
94 Milan Filo 1711081 09.11.2017 38,00
95 T-Com  1027610441 20.11.2017 14,59
96 VSE, a.s. 2250063244 15.11.2017 20,00
97 VSE, a.s. 2250004113 15.11.2017 321,00
98 Timoti design 2017111 22.11.2017 1200,00
99 ČSOB, a.s. poisťovňa 8093022080 22.11.2017 236,18
100 OcÚ Vyšný Mirošov 152017 30.11.2017 120,00
101 TS - Svidník 131100632 27.11.2017 68,75
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac október 2017
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
79 Mediinvest 2017184 02.10.2017 250,00
80 M + R elektronika 170035 02.10.2017 117,90
81 T-Com  3420091910 04.10.2017 29,51
82 VVS, a.s. 2210098438 04.10.2017 3,14
83 T-Com  6100899593 10.10.2017 14,59
84 Innogy  3070020025 10.10.2017 48,00
85 TS - Svidník 1315700528 10.10.2017 68,75
86 Fedest, s.r.o. 201715 23.10.2017 4732,94
87 Makroaudit, s.r.o. 2017079 24.10.2017 420,00
88 TS - Svidník 1315500243 26.10.2017 68,75
89 M+R SK 170039 11.10.2017 2252
Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac september 2017
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
73 T-Com  3419151313 06.09.2017 22,60
74 Vospol 172110787 14.09.2017 45,20
75 T-Com  6799865141 18.09.2017 14,59
76 Innogy 3070020025 18.09.2017 48,00
77 Disig, a.s. 170098 21.09.2017 32,40
78 Irbis Corporation 22017 27.09.2017 500,00

 

Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac august 2017
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
61 Innogy 3070020075 04.08.2017 108,96
62 T-Com  3418177904 07.08.2017 24,59
63 TS - Svidník 1319700391 10.08.2017 68,75
64 SOÚ N.Orlík 2017171 07.08.2017 14,82
65 SOÚ N.Orlík 2017219 07.08.2017 20,00
66 JM2 s.r.o. JM2102 07.08.2017 200,00
67 T-Com  6798879413 18.08.2017 14,87
68 Innogy 3070020025 15.08.2017 48,00
69 VSE 2250063244 15.08.2017 20,00
70 VSE 2250004113 15.08.2017 321,00
71 AN fors, spol. s r.o. 2017014 21.08.2017 600,00
72 TS - Svidník 1310700442 21.08.2017 68,75
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac júl 2017
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
55 VVS, a.s. 2122616488 03.07.2017 1,57
56 TS Svidník 1316700307 03.07.2017 68,75
57 T-Com  3317211179 03.07.2017 26,03
58 T-Com  7797893217 11.07.2017 14,59
59 TOMI, s.r.o. 20170023 11.07.2017 1498,00
60 V.Krochta 172017 14.07.2017 361,00
Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac jún 2017
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
50 T-Com  3416222051 06.06.2017 21,40
51 Innogy 3070020025 12.06.2017 44,00
52 T-Com  0796911032 12.06.2017 14,59
53 Róbert Hajduk 170017 13.06.2017 119,78
54 Le Cheque Dejaneur 8701052065 20.06.2017 500,82

 

Obecný úrad Dubová  Záväzky prijaté faktúry - za mesiac máj 2017  
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
41 T-Com  3415247418 04.05.2017 25,24
42 Ján Štiavnický 330426 12.05.2017 500,00
43 TS Svidník 1316700174 11.05.2017 68,75
44 Innogy 3070020025 15.05.2017 44,00
45 T-Com  5795934644 18.05.2017 14,59
46 VSE 2250063244 15.05.2017 10,00
47 VSE 2250004113 15.05.2017 251,00
48 MP Profit PB 17050903 24.05.2017 1200,00
49 Tanot, s.r.o. 20170006 25.05.2017 300,00
  Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac apríl 2017
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
32 T-Com  3414273714 03.04.2017 21,49
33 TS- Svidník 1319700126 03.04.2017 68,75
34 Podduklianska knižnica 02/2017 03.04.2017 60,00
35 T-Com  9794958799 07.04.2017 14,72
36 Web-house 717027164 07.04.2017 51,70
37 Innogy- plyn 3070020025 12.04.2017 44,00
38 M+R elektronika Svidník 170009 24.04.2017 250,00
39 Slov. hydrometeorologický ústav 2173300071 27.04.2017 618,36
40 ZMOS 330426 27.04.2017 218,00

 

 

Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac marec 2017
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
14 Vospol, s.r.o. 1712102666 02.03.2017 135,36
15 Bris, s.r.o. 201702023 02.03.2017 39,60
16 Obchod SVK 10170039 06.03.2017 83,76
17 TS- Svidník 1311700069 02.03.2017 68,75
18 T-Com  34132994620 02.03.2017 29,48
19 Le Cheque 8701021147 07.03.2017 186,94
20 T-Com  1793989858 09.03.2017 14,59
21 Innogy- plyn 3070020025 09.03.2017 44,00
22 VSE 3100595207 14.03.2017 20
23 VSE 3100595208 14.03.2017 8,10
24 SOZA 2171108244 14.03.2017 20,40
25 TS- Svidník 1319700090 14.03.2017 34,48
26 Bris, s.r.o. 201703025 20.03.2017 75,50
27 VVS, a.s. 2122182503 23.03.2017 3,14
28 Webhouse 517022744 23.03.2017 9,48
29 CVČ - Svidník 2017003 29.03.2017 144,00
30 VSE 2250004113 31.03.2017 -8,10
31 VSE 2250004113 31.03.2017

-20,00

 

Obecný úrad Dubová           Záväzky prijaté faktúry - za mesiac február 2017
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
6 T-Mobile 3412317368 05.02.2017 24,59
7 Technické služby - Svidník 1316700022 05.02.2017 68,75
8 Innogy- plyn 3070020025 08.02.2017 44
9 VSE, a.s. 225006244 15.02.2017 53
10 VSE, a.s. 2250004113 08.02.2017 418
11 Nižný Orlík SOcÚ 2017073 08.02.2017 1090
12 Východslovenský region, n.o. 20170011 09.02.2017 360
13 T-Com 8793025071 09.02.2017 14,59

 

Obecný úrad Dubová Záväzky prijaté faktúry - za mesiac január 2017
Č. K F Dodávateľ Č. faktúry Dátum úhrady   Fakt. čiastka
            
1 Le Cheque Dejaneur 8701002377 05.01.2017 500,82
2 Innogy - plyn 3070020025 10.01.2017 44,00
3 Nižný Orlík - SOcÚ 2017008 10.01.2017 266,00
4 Technické služby - Svidník 1310700002 17.01.2017 29,64
5 Technické služby - Svidník 1317600697 20.01.2017 68,75

 

Napísal: Super User
Kategória:

Rok 2024

1. Zmluva o poskytovaní verejnej telekomunikačnej služby - 4.1.2024 - VOSPOL

Rok 2023

4. Zmluva o odohraní umeleckého diela - 18.8.2023

3. DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska DEUS - 24.03.2023

2. Dodatok k úverovej dokumentácie - 13.2.2023

1.Zmluva o zbere, preprave komunálneho a ostatného odpadu - 10.1.2023

Rok 2022

2. Dodatok k zmluve č.1/2019 IRBIS ASSESSMENT s.r.o - 14.02.2022

1. Zmluva o úvere č.141/cc/22 - 18.02.2022

Rok 2021

4. Rámcová zmluva o správe registratúry č.R20211101 - 16.11.2021

3. Zmluva č.1185/2021/ OPR - 7.8.2021

2. Dodatok k Zmluve o výpožičke - 16.03.2021

1. Zmluva Kuzma - 3.5.2021

Rok 2020

4. Zmluva o výpožičke SODB - 1.12.2020

3. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2018-001772 - 9.10.2020

2. Dodatok č.1/137/09-2017 - 20.04.2020

1. Zmluva Kleban -03.04.2020

Rok 2019

11. Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác č.1/2019 - 14.11.2019

10. Úverová zmluva č.309665-2019 - 03.10.2019

9. Zmluva Dujakovič - 23.09.2019

8. Zmluva o poskytovaní poradenských služieb - 15.07.2019

7. Zmluva č.599/2019/OK - 22.06.2019

6. Zmluva o dielo "Oplotenie cintorína v obci Dubová - 25.3.2019

5. Zmluva o dielo - 02.05.2019

4. Zmluva o zbere a preprave komunálneho odpadu - 29.04.2019

3. Dodatok č.1 - 29.04.2019

2. Zmluva o dielo -  08.04.2019

1. Zmluva o dielo - 11.02.2019

Rok 2018

11. Zmluva o poskytovaní služieb - 02.10.2018

10. Kúpna Zmluva: "Dubová - nákup zberných nádob" - 31.08.2018

9. Zmluva - vybudovanie stojísk - aktivita A - prílohy dodatok č.1 - 24.08.2018

8. Zmluva o dielo obnova obecného osvetlenia v obci - 20.08.2018

7. Zmluva č.607/2018/OK - 10.08.2018

6. Dodatok k zmluve č.18062801/PP - 07.08.2018

5.Zmluva zabezpečenie verejného obstarávania (A+B) v rámci projektu: Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Dubová - 29.06.2018

4. Kompostovanie v mikroregióne Beskyd - 29.06.2018

3. Zmluva o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2018-001772 - 23.06.2018

2. Dodatok č.1 o poskytovaní služieb - 29.05.2018

1. Zmluva zateplenie budovy CVČ - 15.05.2018

Rok 2017

10. Zmluva o dielo IRBIS Slovakia ,,Výstavba športového areálu Dubová - 16.11.2017

9. Zmluva o dielo č.137/09-2017 - 03.10.2017

8.Zmluva o dielo Fedest, s.r.o - 02.10.2017

7. Nájomná zmluva č.17/2017/015 - 06.09.2017

6. Zmluva o poskytnutí verejnej tel. služby - 30.08.2017

5. Zmluva o poskytnutí služieb AN fors, spol. s.r. o. - 04.08.2017

4. Zmluva č.590/2017/OK - 01.08.2017

3. Zmluva MAKROAUDIT s.r.o - 11.07.2017

2. Zmluva o poskytnutí služieb 124/05-2017 - 5.06.2017

1. Zmluva o manažmente projektu MP Profit, s.r.o

Napísal: Super User
Kategória:

Výzva na predloženie ponuky „Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Dubová“ - 26.08.2019

 Výzva na predloženie ponuky „Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Dubová“ - 19.08.2019

 Výzva na predloženie ponuky - Sanačné práce - aktivita "B" - 20.08.2018 - prílohy

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Vybudovanie stojiska - aktivita A - Obec Dubová - 07.08.2018

Výzva na predkladanie ponúk - Zateplenie budovy centrum voľného času - Dubová - 27.04.2018, prílohy.

Výzva "Športovo-Kultúrny areál Dubová" - Projektová dokumentácia - 24.10.2017

Výzva na predkladanie ponuky - "Protipovodňové opatrenia obci Dubová" - 28.04.2017