Šport a kultúra

Napísal: Super User
Návštevy: 2949

Šport a kultúra v obci

            Organizovaný šport v obci dlhé roky neexistoval. Spoločenské aktivity občanov sa odvíjali od náboženského rodinného života.

            Prvá spoločenská organizácia vznikla až v roku 1928. Bol to dobrovoľný hasičský zbor a mal 12 členov.

            Najpopulárnejšou spoločenskou organizáciou v obci bola nepochybne Telovýchovná jednota a zo športu nepochybne futbal. Hlavným propagátorom futbalu počas 1.ČSR bol učiteľ ľudovej školy Ján Frlička. V roku 1934 vytvoril prvé žiacke futbalové družstvo.

            Po 2.sv. vojne bol v roku 1947 založený TJ Sokol Dubová a tento rok sa taktiež považuje aj za oficiálny začiatok organizovaného športu v Dubovej v tejto dobe mala TJ 25 členov.

            V roku 1970 vznikol stolnotenisový oddiel, ktorý hral aj okresnú súťaž.

            Nová éra dubovského futbalu sa začala hrať v 90.rokoch pod názvom TJ Minerál Dubová. Futbal sa hral na profesionálnej báze s hráčmi z celého Slovenska.

            Kultúrny život v obci bol viazaný do 50. rokov prevažne k práci školy, ktorá príležitostne pripravovala kultúrne predstavenie pre občanov. Od začiatku 50.rokov sa začalo premietanie filmov v obci.

            V obci bol založený v 1954 aj spevácko-tanečný súbor detí i dospelých ,,Družstevník“ účinkoval aj na festivaloch na Slovensku a aj v Česku.

            V roku 1970 mladá generácia nadviazala na činnosť súboru a založila nový súbor ,,Mladosť“.

            Pre jednotlivé folklórne slávnosti bol v roku 1979 vybudovaný amfiteáter, kde sa na ňom predstavilo množstvo folklórnych súborov.

            V 1968 boli v obci nacvičované divadelné hry pod vedením Jána Popovca neskôr pod vedením Michala Popovca.

Kategória: