Predstavitelia

Napísal: Super User
Návštevy: 3427

Predstavitelia obce

            Pre rozvoj obce má veľký význam práca volených i platených funkcionárov v obci. Títo svojou prácou nielen slúžili občanom, ale veľakrát svojou aktivitou výrazne ovplyvňovali výstavbu v obci, jej celkový vzhľad, spoločenský a kultúrny život jej občanov.

            V 19.storočí poznáme iba richtára Juraja Nováka. Najstarším pamätaným richtárom obce bol Michal Alexovič. Pred 2.sv.vojnou boli ešte v obci richtári Olejár, Kramár, Bilas.

            Po skončení 2.sv.vojny stáli na čele obce Popovec, Olejár, Paliga, Čan, Vasiličin, Cuper, Kekelík, Obrazík, Vigala, Kostík, Hoško, Paliga, Juričko,

            Tajomníkmi MNV boli: Bilas, Krempaský, Jaruščáková, Čan, Grocký, Vaškanin, Virgala, Čan, Sipľák, Hoško, Kostík.

            Starostovia obce: Alexovič, Vanušaníková, a od roku 2002 po súčasnosť je starostom obce Miloš Vaňušaník

Dnes poslanecké zastupiteľstvo tvorí 5-členná skupina poslancov a to v zložení: Tibor Kupec, Valéria Drotárová, Miroslav Kurty, Emília Chovancová, Emilián Lastivka.

Na potvrdenie obecných písomností používal richtár obce od konca 18.storočia obecné pečatidlo. Najstarší známy odtlačok pečatidla sa zachoval na písomnosti z roku 1787. Rytec v kruhopise pečatidla je uvedené: SIGIL:: DUBOVÁ: 1787:

Kategória: