Dubová 12
09011

+421904162898
obec.dubova@gmail.com