Zmluvy

Napísal: Super User
Návštevy: 2959

Rok 2024

1. Zmluva o poskytovaní verejnej telekomunikačnej služby - 4.1.2024 - VOSPOL

Rok 2023

4. Zmluva o odohraní umeleckého diela - 18.8.2023

3. DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska DEUS - 24.03.2023

2. Dodatok k úverovej dokumentácie - 13.2.2023

1.Zmluva o zbere, preprave komunálneho a ostatného odpadu - 10.1.2023

Rok 2022

2. Dodatok k zmluve č.1/2019 IRBIS ASSESSMENT s.r.o - 14.02.2022

1. Zmluva o úvere č.141/cc/22 - 18.02.2022

Rok 2021

4. Rámcová zmluva o správe registratúry č.R20211101 - 16.11.2021

3. Zmluva č.1185/2021/ OPR - 7.8.2021

2. Dodatok k Zmluve o výpožičke - 16.03.2021

1. Zmluva Kuzma - 3.5.2021

Rok 2020

4. Zmluva o výpožičke SODB - 1.12.2020

3. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2018-001772 - 9.10.2020

2. Dodatok č.1/137/09-2017 - 20.04.2020

1. Zmluva Kleban -03.04.2020

Rok 2019

11. Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác č.1/2019 - 14.11.2019

10. Úverová zmluva č.309665-2019 - 03.10.2019

9. Zmluva Dujakovič - 23.09.2019

8. Zmluva o poskytovaní poradenských služieb - 15.07.2019

7. Zmluva č.599/2019/OK - 22.06.2019

6. Zmluva o dielo "Oplotenie cintorína v obci Dubová - 25.3.2019

5. Zmluva o dielo - 02.05.2019

4. Zmluva o zbere a preprave komunálneho odpadu - 29.04.2019

3. Dodatok č.1 - 29.04.2019

2. Zmluva o dielo -  08.04.2019

1. Zmluva o dielo - 11.02.2019

Rok 2018

11. Zmluva o poskytovaní služieb - 02.10.2018

10. Kúpna Zmluva: "Dubová - nákup zberných nádob" - 31.08.2018

9. Zmluva - vybudovanie stojísk - aktivita A - prílohy dodatok č.1 - 24.08.2018

8. Zmluva o dielo obnova obecného osvetlenia v obci - 20.08.2018

7. Zmluva č.607/2018/OK - 10.08.2018

6. Dodatok k zmluve č.18062801/PP - 07.08.2018

5.Zmluva zabezpečenie verejného obstarávania (A+B) v rámci projektu: Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Dubová - 29.06.2018

4. Kompostovanie v mikroregióne Beskyd - 29.06.2018

3. Zmluva o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2018-001772 - 23.06.2018

2. Dodatok č.1 o poskytovaní služieb - 29.05.2018

1. Zmluva zateplenie budovy CVČ - 15.05.2018

Rok 2017

10. Zmluva o dielo IRBIS Slovakia ,,Výstavba športového areálu Dubová - 16.11.2017

9. Zmluva o dielo č.137/09-2017 - 03.10.2017

8.Zmluva o dielo Fedest, s.r.o - 02.10.2017

7. Nájomná zmluva č.17/2017/015 - 06.09.2017

6. Zmluva o poskytnutí verejnej tel. služby - 30.08.2017

5. Zmluva o poskytnutí služieb AN fors, spol. s.r. o. - 04.08.2017

4. Zmluva č.590/2017/OK - 01.08.2017

3. Zmluva MAKROAUDIT s.r.o - 11.07.2017

2. Zmluva o poskytnutí služieb 124/05-2017 - 5.06.2017

1. Zmluva o manažmente projektu MP Profit, s.r.o

Kategória: